Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 227 214

W naszym archiwum jest obecnie 227 214 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1540, Gdańsk, Kurp. 486 R, Gum. 566, stara patyna II- 247 zł 19-06-1999
grosz 1540, Elbląg, Kurp. 610 R, Gum. 583 III 118 zł 19-06-1999
grosz 1545, Kraków, Kurp. 52 R1, Gum. 485 II 140 zł 19-06-1999
grosz 1545, Kraków, drugi egzemplarz, różnice w kształcie korony, orła i w interpunkcji II 161 zł 19-06-1999
grosz 1546, Kraków, Kurp. 57 R1, Gum. 488, ładnie zachowany egzemplarz II+ 332 zł 19-06-1999
grosz 1546, Kraków, drugi egzemplarz, odmiana z rozetą przed datą i inna interpunkcja II- 204 zł 19-06-1999
grosz 1546, Kraków, trzeci egzemplarz, odmiana bez rozety i inna interpunkcja II- 129 zł 19-06-1999
null image
półgrosz 1509, Kraków, Kurp. 27 R, Gum. 480, interpunkcja w postaci podwójnych kółeczek, litery gotyckie III 27 zł 19-06-1999
null image
półgrosz 1511, Wilno, Kurp. 102 R, Gum. 507 II- 81 zł 19-06-1999
półgrosz 1514, Wilno, na skutek podwójnego uderzenia stempla powstały omyłkowe napisy Aw: MONETA :: SIG+ MONETA : 1514 /druga cyfra 1 odwrócona/, Rw: +MAGNI : DVNIE + ITVANIE, interesująca odmiana napisu II 97 zł 19-06-1999
półgrosz 1520, Wilno, rzadka odmiana z omyłkowym napisem SIGISMVANDI, Kurp. 136 R2, Gum. 512 II- 161 zł 19-06-1999
denar bez daty, Elbląg, Kurp. 551 R3, Gum. 579, patyna III 113 zł 19-06-1999
denar 1546, Gdańsk, Kurp. 391 R4, Gum. 544, T. 8, ładnie zachowana moneta I 792 zł 19-06-1999
kopia galwaniczna wymyślonego i wykonanego prawdopodobnie przez Fajna portugała litewskiego /10 dukatówki/ z 1568 roku, Henryk Mańkowski-Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, ss 51-52, miedź mosiądzowana, 14,75.. III+ 664 zł 19-06-1999
szóstak 1562, Wilno, moneta ogromnej rzadkości wybita w srebrze o bardzo niskiej próbie, stąd mimo masy i wielkości półtalarówki zawartość czystego srebra jest właściwa dla szóstaka, Kurp. 882 R5, Gum. 627, T. .. III 13 268 zł 19-06-1999
czworak 1566, Wilno, Kurp. 855 R, Gum. 624 II 332 zł 19-06-1999
czworak 1566, Wilno, drugi egzemplarz III+ 268 zł 19-06-1999
trojak 1557, Gdańsk, Kurp. 958 R2, Gum. 645 III 1 092 zł 19-06-1999
trojak 1562, Wilno, Kurp. 814 R, Gum. 620 II- 332 zł 19-06-1999
trojak 1562, Wilno, Kurp. 819 R, Gum. 620, lekko porysowane tło III 182 zł 19-06-1999
trojak 1563, Wilno, Kurp. 838 R, Gum. 622, patyna III 279 zł 19-06-1999
trojak 1563, Wilno, Kurp. 835 R, Gum. 622, patyna III 450 zł 19-06-1999
trojak 1564, Wilno, Kurp. 839 R, Gum. 622 III+ 172 zł 19-06-1999
trojak 1564, Wilno, Kurp. 841 R, Gum. 622 III 172 zł 19-06-1999
grosz na stopę polską 1546, Wilno, Kurp. 758 R1, rzadka odmiana z datą w otoku II- 1 156 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583