Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 215 935

W naszym archiwum jest obecnie 215 935 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
AE 3, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CONSTANTINVS PF AVG, Rw: Stojący Sol i napis: SOLI INVICTOCOMITI, Sear 3881, Coh.536, RIC 2, 3.21 g. II- 24 zł 18-11-1995
follis, Aw: Popiersie w zbroi w prawo i napis: CONSTANTINVS PF AVG, Rw: Sol stojący w lewo i napis: SOLIINVICTO COMITI; po bokach TF, w odcinku PTR (Trier), Coh.525, 4.08 g. II- 38 zł 18-11-1995
zredukowana siliqua, Aw: Popiersie w zbroi z diademem na głowie i napis: DN FL CL IVLIANVS PF AVG, Rw:W wieńcu zwieńczonym medalionem z orłem napis: VOT X MVLT XX; w odcinku ..CON.., Sear 148c, RIC 309-311,1.62.. III- 124 zł 18-11-1995
Fryderyk V (III), mennica Wiener Neustadt od 1469 do 1474, fenig, Aw: Tarcza herbowa w rozecie; w polach litery,Rw: Orzeł dwugłowy, Koch CNA Fa 49 III 24 zł 18-11-1995
Udalryk 1012-1033, denar, Aw: Król na tronie z włócznią i napis: VDALRICVS, Rw: Półpostać w lewo i napis: SCSWENCEZLAVS, C.296, 1.04 g. II 279 zł 18-11-1995
Jan II Dobry 1350-1364, mouton d’or, Aw: Baranek Boży i napis wokół: AGN.DEI QVI TOLL PCCA MVDIMISERERE NOB, w polu napis IOH-REX, Rw: Kwiecisty krzyż w ozdobnej rozecie; w polu lilie; w otoku napis:XPC.VINC1T .. III+ 1 231 zł 18-11-1995
margrabiowie askańscy, denar, Aw: Stojący margrabia; po bokach dwa hełmy i dwie rozety, Rw: Orzeł z tarczą napiersi, Bahr.569 III 43 zł 18-11-1995
margrabiowie askańscy, denar, Aw: Stojący margrabia; po bokach cztery rozety, Rw: Dwa ptaki, Bahr.576 III 43 zł 18-11-1995
Otto III 1383-1428, Bassum, denar, Aw: Głowa św. Pawła pomiędzy mieczem i tarczą herbową i napis: S...VLVS,Rw: Biskup siedzący na wprost, Bonhoff 54, Slg. Friedensburg 329 III 54 zł 18-11-1995
król Otto III i Adelajda, denar, Aw: Krzyż równoramienny; w polu ODDO i napis w otoku: D...A + REX, Rw:Kapliczka i napis: ..ATEAHLM, Dbg 1167 III 48 zł 18-11-1995
denar, Aw: Krzyż równoramienny; w polu ODDO i napis w otoku: ILRIA REX, Rw: Kapliczka i napis: ATEAHLH,Dbg.1167 III 48 zł 18-11-1995
denar jednostronny, w środku mały krzyż, promieniste kreski, 2 krzyżyki i litera O, CNP 368, rewers ze śladamistempla innej monety II 70 zł 18-11-1995
biskup Ludolf von Köppenstedt (1192-1205), fenig Maurycego; św. Maurycy z mieczem i krzyżem nad łukiem,Bonhoff 682, Berger 1534, 18 mm, 0.91 g. III 70 zł 18-11-1995
książę Henryk IV Święty (995-1002), denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu kółko, 2 kropki i trójkąt; w otokunapis: HENRICVS DVX, Rw: Kaplica i napis: RIGINA CIVITAS, poziomo znak mincerza WIC, Hahn 25e3, 1,36 g. II 161 zł 18-11-1995
Biskupstwo Augsburg- Wolfhard von Roth-Wackernitz (1288-1302), brakteat: Głowa z pastorałem i księgą, wokółozdobny kołnierz, Bonhoff 1919, 22 mm, 0.57 g. III 140 zł 18-11-1995
denar, Aw: Dwie stojące postacie z włócznią, Rw: Mały krzyż, w otoku napis, Str.38*, Gum.78, 0.78 g., pięknyegzemplarz I 557 zł 18-11-1995
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: W potrójnej obwódce krzyż i 4 kulki, Str.39d, Gum.80, 0.60 g. II 386 zł 18-11-1995
denar, Aw: Książe z mieczem, obok giermek; w otoku napis, Rw: Rycerz walczący z lwem, w polu gałązka, Str.40,Gum.84, 0.68 g. III 311 zł 18-11-1995
denar, Aw: Książe i jeniec, Rw: Orzeł i zając, Str.43, Gum.87, 0.49 g. III+ 156 zł 18-11-1995
denar, Aw: Książe na tronie z mieczem, w napisie jako przerywnik miecz, Rw: Głowa św. Wojciecha w relikwiarzu;w otoku napis, Str.51n, Gum.88, 0.52 g. III 321 zł 18-11-1995
denar, Aw: Książe z mieczem, w tle kółko i cztery kropki, Rw: Gryf; w polu kółko i kropki, Str.52 (odmiana), Gum.96,0.34 g., na rewersie jest w istocie gryf a nie ptak jak pisano dotychczas; ładnie wybity egzem.. II 439 zł 18-11-1995
denar, Aw: Dwaj książęta za stołem, Rw: Rycerz stojący z tarczą i chorągwią, Str.59, Gum.93, 0.38 g. III 375 zł 18-11-1995
denar, Aw: Kościół, po bokach gwiazdki, Rw: Mur miejski z bramą; po bokach gwiazdki, Str.48, Gum. 121, 0.34 g.,ładnie wybity II 332 zł 18-11-1995
denar, Aw: Kościół z krzyżami po bokach, Rw: Mur miejski z bramą, Str.48, Gum. 121, 0.36 g., ładnie wybity II 386 zł 18-11-1995
denar jednostronny; W krzyż dwunitkowy wpisany napis: BOLI, Str.l74d, Gum.167, 0.18 g., piękny stan zachowania I 354 zł 18-11-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583