Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 411

W naszym archiwum jest obecnie 210 411 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 złote 26.02.1936, a/ nr BU 9153608, b/ nr DA 3031296, razem 2 banknoty,Kow.120, Pick 76 I 7 zł 19-11-1993
null image
2 złote 26.02.1936 bez numerów; jeden banknot bez nadruku tła na awersie, razem2 banknoty, Kow.120, Pick 76 I 17 zł 19-11-1993
2 złote 26.02.1936, nr BA 1132853, (na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.120, Pick 76 I 64 zł 19-11-1993
50 złotych 11.11.1936, nr AW 0936636, Kow.N5, Pick 78a III 704 zł 19-11-1993
null image
druk rewersu banknotu 50 złotowego emisji 11.11.1936, j.w. II- 24 zł 19-11-1993
null image
druk rewersu banknotu 50 złotowego emisji 11.11.1936, na awersie nr AE 3713985 II 32 zł 19-11-1993
null image
arkusz z drukiem rewersu banknotu 50 złotowego emisji 11.11.1936, 8 sztuk, naawersie numeracja serii AB 1648898-1678898 i AO 2008898-2038898 (zmiana3-ciej cyfry w serii), II 160 zł 19-11-1993
null image
20 złotych 11.11.1936, a/ nr Al 8057535, b/ nr DT 8546229, c/ druk rewersu, razem3 sztuki, Kow.121, Pick 77 I- 16 zł 19-11-1993
20 złotych 11.11.1936, nr AW 1234567, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i BEZ WARTOŚCI), Kow.121, Pick 77 I 90 zł 19-11-1993
1 złoty 1.10.1938, a/ nr S 9707818, b/ nr IL 9165386 (perforowany), c/ drukrewersu, razem 3 sztuki, Kow.122, Pick 50 I 48 zł 19-11-1993
1 złoty 1.10.1938, nr H 1234567 i H 8900000, (na awersie i rewersie czerwonynadruk WZÓR i dodatkowo BEZ WARTOŚCI na awersie), Kow.122, Pick 50 I 51 zł 19-11-1993
null image
interesujący zestaw fałszywych banknotów z okresu 1916-1925, razem 19 bank-notów III/IV 126 zł 19-11-1993
null image
10 fenigów 9.12.1916 No 673735, Pick 5 II 27 zł 19-11-1993
null image
50 fenigów 9.12.1916 No 301548, Pick 6 II- 34 zł 19-11-1993
null image
50 fenigów 1.11.1918 nr 176287, Pick 9 I 42 zł 19-11-1993
null image
50 fenigów 15.04.1919 nr 605584, Pick 11 I 34 zł 19-11-1993
null image
50 fenigów 15.04.1919 nr 124403, Pick 12 I- 21 zł 19-11-1993
100 marek 31.10.1922 nr 037796, Pick 13 III 24 zł 19-11-1993
500 marek 31.10.1922 nr 075216, Pick 14 IV 24 zł 19-11-1993
1.000 marek 31.10.1922 nr 092034, Pick 15 III- 32 zł 19-11-1993
1.000 marek 15.03.1923 nr 173273, Pick 16 III- 42 zł 19-11-1993
10 000 marek 20.03.1923 nr 090433, Pick 17 III- 32 zł 19-11-1993
50 000 marek 20.03.1923 nr 19566, Pick 18 II- 48 zł 19-11-1993
50 000 marek 20.03.1923 nr 208769, Pick 19 I- 59 zł 19-11-1993
10 000 marek 26.06.1923 nr 084445, Pick 20 I- 51 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583