Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 224 296

W naszym archiwum jest obecnie 224 296 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 pesos 1915, Fr. 6, złoto, 3,34 g., rzadkie I- 375 zł 19-06-1999
2 pesos 1916, Fr. 6, złoto, 3,34 g. I- 257 zł 19-06-1999
1 peso 1915, Fr. 7, złoto, 1,67 g., rzadkie I- 289 zł 19-06-1999
null image
kompletny zestaw monet, 10 litów 1936 i 1938 /Smetona/, 5 litów 1925 i 1936, 2 lity 1925, 1 lit 1925, 50 centów 1925, 20 centów 1925, 10 centów 1925, 5 centów 1925 i 1936, 2 centy 1936, 1 cent 1925 i 1936, raze.. I/II+ 204 zł 19-06-1999
null image
zestaw monet, 5 łatów 1929, 1931 i 1932, 2 łaty 1925 i 1926, 1 łat 1924, 50 santimów 1922, 20 santimów 1922, 10 santimów 1922, 5 santimów 1922, 2 santimy 1922, 1926, 1928, 1932, 1937 /rzadkie/ i 1939, 1 santim .. I/III+ 386 zł 19-06-1999
1/10 ecu 1572, Utrecht, Aw: Popiersie, poniżej data, Rw: Krzyż burgundzki i napis w otoku, G.H. 213.16.c III 236 zł 19-06-1999
dwudukat 1649, Zelandia, Delm. 881, Fr. 306, złoto, 6,50 g., ślad po zawieszce IV 640 zł 19-06-1999
dukaton 1784, Utrecht, Delm. 982 III+ 160 zł 19-06-1999
10 guldenów 1825, Bruksela, Delm. 1184, Fr. 327, złoto, 6,73 g., rzadkie II 1 231 zł 19-06-1999
10 guldenów 1897, Delm. 1232, Fr. 347, złoto, 6,72 g. I 664 zł 19-06-1999
5 guldenów 1912, Delm. 1236, Fr. 350, złoto, 3,36 g. II 300 zł 19-06-1999
talar 1765, Aw: Herb miasta, Rw: Popiersie cesarza Franciszka I, Dav. 1930 III+ 642 zł 19-06-1999
1/4 talara 1587, Berlin, Aw: Półpostać, data w polu, napis w otoku, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Bahr. 488 - ale nie notuje takiej odmiany napisowej, 7,19 g., bardzo rzadka moneta III+ 13 910 zł 19-06-1999
null image
szóstak 1685, Berlin, literki L.C.S. poniżej popiersia, Schr. 1822 III 48 zł 19-06-1999
gulden 1689, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki LC-S, Schr. 58 II- 493 zł 19-06-1999
gulden 1692, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki LC-S, Schr. 105 III 439 zł 19-06-1999
gulden 1698, Magdeburg, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki HF-H, Schr. 189 II/III 514 zł 19-06-1999
null image
ort 1699, Królewiec, literki S-D po bokach orła, Schr. 752 III+ 54 zł 19-06-1999
null image
zestaw monet z mennicy królewieckiej, ort 1699 i szóstak 1682, razem 2 sztuki III 48 zł 19-06-1999
gulden 1704, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki C-S, Schr. 81, rzadki III 771 zł 19-06-1999
gulden 1714, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki I.F.-S., Schr. 225, rzadki III 1 712 zł 19-06-1999
szóstak 1754, Królewiec, Schr. 1049 II- 100 zł 19-06-1999
1/24 talara 1753, Szczecin, Schr. 753, Olding 177.c II- 160 zł 19-06-1999
miedziany denar 1747, Wrocław, Schr. 1747, Olding 330, bardzo rzadki i pięknie zachowany denar miedziany II+ 685 zł 19-06-1999
talar 1791, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Tarcza herbowa, Schr. 35 II- 300 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583