Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 212 210

W naszym archiwum jest obecnie 212 210 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Popiersie w hełmie z berłem w lewo i napis CNVT RECX, Rw: Podwójny krzyż z kropką w środkui napis WVLSIGE ON HERE (Hereford), Seaby 1159, Hild.1218, 1,2 g. II- 268 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w ozdobnej rozecie w lewo i napis CNVT REX ANGLORVM, Rw: Podwójny krzyżz rozetą i napis SVMERLED MO LIN (Lincoln), Seaby 1157, Hild.1724, 1,5 g. II 279 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie z berłem i napis CNVT RECX..., Rw: Podwójny krzyż z rozetą i napisLEOFZTAN ON LV (Londyn), Seaby 1158, Hild.2544, 0,9 g. 2 dziury III+ 118 zł 21-05-1994
denar, Aw: Król w hełmie i z berłem, napis CNVT RECX A.., Rw: Krzyż i czterolistek, napis w otokuBRVNGAR ON LVND (Londyn), Seaby 1158, Hild.2081, 1,0 g. III+ 182 zł 21-05-1994
denar, Popiersie w koronie w prawo i napis EDREX ANI., Rw: Podwójny krzyż i napis, CODRIC ON LIN(Lincoln), Hild 327, 1,2 g. III 354 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie w lewo i napis EDPINE RER.., Rw: Podwójny krzyż i rozeta z kulkami, napis+EPI ON LVNDE ( Londyn), Seaby 1174, Hild.487, 0,9 g. III 332 zł 21-05-1994
półgrosz, Aw: Stojący car, Rw: Popiersie Matki Boskiej z wyobrażeniem Chrystusa na piersi, Gerasimowstr.141, 0,6 g III 20 zł 21-05-1994
null image
półgrosz, Aw: Stojący car, Rw: Popiersie Matki Boskiej z wyobrażeniem Chrystusa na piersi, Gerasimowstr.141, 0,6 g III 30 zł 21-05-1994
półgrosz, Aw: Stojący car, Rw: Popiersie Matki Boskiej z wyobrażeniem Chrystusa na piersi, Gerasimowstr.141, 0,7 g III 48 zł 21-05-1994
denar, Aw: Kapliczka i napis, Rw: Krzyż, w polu 3 kulki i korona, C.23, 1,3 g. II 145 zł 21-05-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach litery IO, Rw: Krzyż, 3 kulki i strzałka, C.108, 1,3 g. II 166 zł 21-05-1994
denar, Aw: Krzyż, 3 kulki i strzałka, Rw: Krzyż, 3 kulki, 1 kółko i napis, C.101, 1,5 g. II 172 zł 21-05-1994
denar, Aw: Dłoń i krzyżyk, napis w otoku BOLEZLA.., Rw: Krzyż, w polu kulki i strzałka, napis w otoku.. AGA CIVIT, C.102 odm., 1,1 g. II 69 zł 21-05-1994
denar, Aw: Ręka Opatrzności, po bokach jabłko królewskie i litera I, w otoku napis, Rw: Krzyż, w polu 3 kulkii strzałka, C.114, 1,0 g. II 86 zł 21-05-1994
denar, Aw: Dłoń i litery alfa i omega, w otoku napis BOLEZLAVS DVX, Rw: Popiersie w prawo i napisOMERIZ PRAGA CIV, C.123, 1,3 g. II 279 zł 21-05-1994
nieokreślony obol z końca X w., Aw: Dłoń i litery L V, napis, Rw: Kapliczka i zniekształcony napis, F.170, 0,6 g. III 386 zł 21-05-1994
denar, Aw: Krzyż, w polu kulki, kółko i krzyżyk, napis VLADIVOI DVX, Rw: Krzyż, 3 kółka i strzałka, napisPRAGA MIZLETI, C.217, 0,8 g. II 482 zł 21-05-1994
denar, Aw: Poziomy napis PRAGA i w otoku napis IAROMIR DVX, Rw: Dłoń i litera E, napis DEXTERA DI,C.273, 1,7 g. II 749 zł 21-05-1994
denar, Aw: Król na tronie z włócznią i napis VDALRICVS, Rw: Półpostać w lewo i napis S. WENCEZLAVS,C.290, 1,0 g. II 279 zł 21-05-1994
denar, Aw: Krzyż z kulkami na ramionach i napis BRACISLAVS, Rw: Półpostać i napis WENCEZL..., C.308,1,2 g. II 225 zł 21-05-1994
denar, Aw: Mały krzyżyk i napis BRACISLAZ, Rw: Półpostać z chorągwią i napis. IENCEZNVS, C.308, 1,1 g. II 107 zł 21-05-1994
denar (Ołomuniec), Aw: Dłoń i napis BSDISV, Rw: Podwójny krzyż i napis EOP..E, C.300, F.VIII-11, 1,0 g. II 107 zł 21-05-1994
denar, Aw: Półpostać i napis BRACIZILAZ, Rw: Dłoń i napis SCS-VENCEZLAVS, C.319, 0,9 g., nadłamany II- 69 zł 21-05-1994
denar, Aw: Jeździec na koniu i napis BAICIZLAV, Rw: Półpostać świętego i napis VENCEZLAVS, C.311, 1,0 g. II 86 zł 21-05-1994
denar, Aw: Jeździec na koniu i napis ..IZLA, Rw: Półpostać świętego i napis SCS VEI.LAVS, C.311, 1,0 g. II 86 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583