Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 411

W naszym archiwum jest obecnie 210 411 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 marek polskich 17.05.1919 IP Nr 369765, Kow.71, Pick 20 I 13 zł 19-11-1993
5 marek polskich 17.05.1919 IC Nr 108153, z czerwonym nadrukiem WZÓR naawersie i rewersie, Kow.71, Pick 20 I 111 zł 19-11-1993
zestaw 2 banknotów 20 marek polskich 17.05.1919 a/ IG 294416, bl K486, 677,Kow.72, Pick 21 II 32 zł 19-11-1993
20 marek polskich 17.05.1919 nr A 000000, z czerwonym nadrukiem WZÓR naawersie i rewersie Kow.72, Pick 21 I 195 zł 19-11-1993
null image
zestaw 3 banknotów 1.000 marek polskich 17.05.1919, a/ Ser.ZO No 614043*, b/Ser.ZS No 157392*(duże cyfry), c/ Ser.C Nr 582596 (oznaczenie serii podwójne),Kow.73, Pick 22 II/III 63 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 17.05.1919, Nr 000000 z czerwonym nadrukiem WZÓR naawersie i rewersie, Kow.73, Pick 22 I 168 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 17.05.1919, IA No 250,488 z czerwonym nadrukiem WZÓR na awersie i rewersie, Kow.73, Pick 22 III+ 96 zł 19-11-1993
projekt awersu i rewersu banknotu 1.000 frankowego 15.08.1919, kolorowy, ręczniemalowany na kartonie, Kow.-, Pick - I 1 281 zł 19-11-1993
null image
1 marka polska 23.08.1919, a/ I Serja BL 795341, b/ I Serja CD 184391, c/I SerjaHV Nr 160215 (duże litery), d/ I Serja CE 160374 (czarny nadruk na awersiei rewersie WZÓR), e/ I Serja CA 116718 (czarny nadruk na.. III 160 zł 19-11-1993
null image
5 marek polskich 23.08.1919, a/ II Serja X No 670, 496, b/ II Serja BB No 868, 512,c/ II Serja G No 800, 791, d/ II Serja DF 486, 646 (czarny nadruk na awersiei rewersie WZÓR), e/ III Serja DP No 878, 719 (czer.. I- 80 zł 19-11-1993
null image
10 marek polskich 23.08.1919, a/ II Serja P No 077, 432, b/ II Serja CT No 202010,c/ II Serja D No 447, 644 (czerwony nadruk na awersie i rewersie WZÓR w ramce),d/ II Serja DD, No 054, 763 (czarny nadruk na awe.. I- 80 zł 19-11-1993
null image
20 marek polskich 23.08.1919, a/ II Serja AH. No 620, 756, bl II Serja P No 037, 386(czarny nadruk na awersie i rewersie WZÓR w ramce), cl II Serja FM No 244, 953(czarny nadruk na awersie i rewersie WZÓR w ramc.. I- 96 zł 19-11-1993
null image
10 marek polskich 23.08.1919, a/I SERJA D 529, 473 (czerwony nadruk na awersiei rewersie WZÓR), b/ II SERJA O Nr 401009, c/ III SERJA R Nr 440310 (brunatnynadruk na awersie i rewersie WZÓR w ramce), razem 3 ban.. I 80 zł 19-11-1993
100 marek polskich 23.08.1919 I SERJA A 123, 456 (czerwony nadruk na awersiei rewersie WZÓR), Kow.78, Pick 27 I 69 zł 19-11-1993
null image
100 marek polskich 23.08.1919 I SERJA A 000, 000 (małe litery i cyfry orazczerwony nadruk na awersie i rewersie WZÓR), Kow.78, Pick 27 I 42 zł 19-11-1993
null image
500 marek polskich 23.08.1919, a/ II Serja F No 902, 737, b/ I Serja BX Nr 319527,c/ II Serja AO No 438, 913, d/ I Serja BL Nr 104929 (na awersie i rewersieczerwony nadruk WZÓR), e/ II Serja AG No 317, 818 (na .. I- 105 zł 19-11-1993
null image
1.000 marek polskich 23.08.1919, a/ II Serja AE No 098, 125, b/ II Serja AR No568, 562, c/ I SERJA E Nr 528074 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR),razem 3 banknoty, Kow.80, Pick 29 I- 64 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 23.08.1919 III SERJA AA No 123456 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR, na marginesie rewersu dodatkowy numer No 789000), Kow.80, Pick 29 I- 111 zł 19-11-1993
1/2 marki polskiej 7.02.1920, a/ banknot obiegowy, b/ na awersie i rewersie czarnynadruk WZÓR, c/ na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR, razem 3 banknoty,Kow.81, Pick 30 I 51 zł 19-11-1993
null image
5.000 marek polskich 7.02.1920, a/ II Serja AK No 515, 946, b/ III Serja AON 043303 (małe litery i cyfry), razem 2 banknoty, Kow.82, Pick 31 I- 16 zł 19-11-1993
5.000 marek polskich 7.02.1920, III Serja A N 123456 (na awersie i rewersieczerwony nadruk WZÓR ponadto na marginesie rewersu N 789012), Kow.82,Pick 31 I- 74 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 50 złotowego, rysunek kolorowymi tuszami na cienkimpapierze, Kow.-, Pick - I- 641 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 100 złotowego, rysunek kolorowymi tuszami na grubymkremowym papierze, Kow.-, Pick - I- 641 zł 19-11-1993
10 000 marek polskich 11.03.1922 nr K 6713830, Kow.83, Pick 32 I 9 zł 19-11-1993
10 000 marek polskich 11.03.1922 nr A 1234500 A 6789000, (na awersie i rewersieczerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.83, Pick 32 I 42 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583