Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 207 789

W naszym archiwum jest obecnie 207 789 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
1 dolar 1882, San Francisco I 40 zł 20-11-1993
1 dolar 1883, Nowy Orlean I 40 zł 20-11-1993
null image
1 dolar 1884, Nowy Orlean I 36 zł 20-11-1993
null image
1 dolar 1887, Filadelfia I 36 zł 20-11-1993
null image
1 dolar 1896, Filadelfia I 36 zł 20-11-1993
null image
1 dolar 1921, Filadelfia I 20 zł 20-11-1993
1 dolar 1903, prowincja Fengtien, Aw: Napisy chińskie, Rw: Smok i napisyw alfabecie łacińskim, Dav.160 III+ 84 zł 20-11-1993
1 dolar 1907, prowincja Pei-yang, j.w., Dav.l88 III 17 zł 20-11-1993
null image
G.Brockmann- Die Medaillen der Welfen- Band 1- Linie Wolfenbüttel- Köln 1985,414 Str, ilustracje w tekście, twarda oprawa z obwolutą 120 zł 20-11-1993
null image
L.Börner- Deutsche Medaillenkleinode des 16. und 17. Jhds. - Leipzig 1981, 176 str.,ilustracje w tekście, twarda oprawa 16 zł 20-11-1993
null image
E.Hutten-Czapski- Catalogue de la Collection des Medailles et Monnaies- Vol. V,Kraków 1916, 125 + CLXXII str., oprawa półskórek 221 zł 20-11-1993
null image
M.Gumowski- Studia nad gdańską sztuką medalierską w XVII w. - Kraków 1925,47 str i 8 tablic, oprawa półskórek 32 zł 20-11-1993
null image
M.Gumowski- Mennica wileńska w XVI i XVII wieku- Warszawa 1921, 200 Str.,18 tablic, twarda oprawa 51 zł 20-11-1993
null image
M.Gumowski- Corpus Nummorum Poloniae tom I- monety X i XI w.- Kraków 1939,233 str., 41 tablic, oprawa półskórek 95 zł 20-11-1993
null image
N.Jaschke, F.P.Maercker- Schlesische Münzen und Medaillen- Ihringen 1985, 227 str,37 tablic, uzupełnienie do znanego katalogu Friedensburga i Seegera-SchlesischeMünzen und Medaillen, twarda oprawa 51 zł 20-11-1993
null image
M.Kunzel- Mecklenburgische Münzkunde 1492-1871- Berlin 1985, 216 Str.,25 tablic, twarda oprawa z obwolutą 20 zł 20-11-1993
null image
H.Moser, H.Tursky- Die Münzstätte Hall in Tirol 1477-1665 i 1665-1809, 2 tomy-Innsbruck 1977 i 1981, 372 + 280 Str., bogato ilustrowane w tekście, duży format,oprawa płócienna z obwolutą 105 zł 20-11-1993
null image
E.Mrowiński- Monety Rygi, Warszawa 1986, 246 Str., oprawa broszurowa 8 zł 20-11-1993
null image
E.Rahnenführer- Die Kursächsische Kippermünzen- Berlin 1971, 137 Str., 77 tablici 1 mapa, oprawa płótno 126 zł 20-11-1993
null image
K.G.Ritter von Schulthess-Rechberg- Thaler-Cabinet- Beschreibung aller bekanntgewordenen Thaler... Wien 1840, 790 Str., oprawa półskórek 9 zł 20-11-1993
null image
H.Schnell- Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen-München 1983, 381 Str., ilustracje w tekście, oprawa płócienna z obwolutą 96 zł 20-11-1993
null image
K.Stronczyński- Pieniądze Piastów- Warszawa 1847, oprawa półskórek 160 zł 20-11-1993
null image
K.Stronczyński- Pieniądze dynastji Piastów i Jagiellonów, oprawa półskórek 105 zł 20-11-1993
null image
S.Suchodolski- Moneta możnowładcza w Polsce wczesnośredniowiecznej-Wrocław 1987, Str.131, tablic 6, oprawa płócienna 8 zł 20-11-1993
null image
W.Terlecki- Mennica warszawska 1765-1965- Wrocław 1970, Str.287, ilustracjew tekście, oprawa półskórek 24 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583