Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 214 112

W naszym archiwum jest obecnie 214 112 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 332 I 1c-R-, Merseb. 1778. II+ 428 zł 22-11-1997
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, j.w., Kop. 332 I 1c-R-, Merseb. 1778, słabo odbita, odmiana z dużym popiersiem króla. II- 129 zł 22-11-1997
tymf 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 329 I 2a. III+ 268 zł 22-11-1997
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 330 II 2, Merseb. 1781. II 172 zł 22-11-1997
ort 1754, Lipsk, j.w., Kop. 330 II 2, Merseb. 1781, odmiana z dużym popiersiem króla. II- 172 zł 22-11-1997
ort 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 330 II 3b, Merseb. 1782. II/III 129 zł 22-11-1997
ort 1756, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 330 II 4b, Merseb. 1782. II+ 214 zł 22-11-1997
ort 1756, Lipsk, j.w., Kop. 330 II 4b, Merseb. 1782, odmiana z dużym popiersiem króla i małymi literkami E 18 C pod tarczą. II+ 343 zł 22-11-1997
ort 1760, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. 352 I 3a-R-, Merseb. 1798. II- 418 zł 22-11-1997
null image
szóstak 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 360 II 2, Merseb. 1785. III+ 91 zł 22-11-1997
szóstak 1756, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 328 II 4-R-, Merseb. 1785. II- 91 zł 22-11-1997
null image
szóstak 1756, Lipsk, j.w., Kop. 328 II 4-R-, Merseb 1785, różnice w kształcie tarczy herbowej. III 54 zł 22-11-1997
szóstak 1760, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. 351 II 1a-R-, Merseb 1799. III+ 214 zł 22-11-1997
szóstak 1761, Gdańsk, j.w., Kop. 351 II 2a-R-, Merseb. 1799. III+ 86 zł 22-11-1997
szóstak 1763, Gdańsk, j.w., Kop. 351 II 4a-R-, Merseb. 1799. II- 129 zł 22-11-1997
trojak (1/2 szóstaka) 1753, Lipsk, Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 325 I-R-, Merseb. 1786, rzadka moneta. II 439 zł 22-11-1997
trojak 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 326 II 2b-RR-. III+ 332 zł 22-11-1997
trojak 1758, Gdańsk, Aw: Monogram, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. 349 I 2a-R-, Merseb. 1803. II- 172 zł 22-11-1997
dwugroszówka wikariacka 1741, Drezno, Aw: Król na koniu i napis, Tron i napis, Kop. 303 I 1-R-, Merseb 1699. III 120 zł 22-11-1997
półtorak 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop. 324 II 1-R-, Merseb. 1789, rzadka moneta. III 450 zł 22-11-1997
półtorak 1756, Lipsk, j.w., Kop. 324 II 2-R-, Merseb. 1790. rzadka moneta. III 364 zł 22-11-1997
grosz wikariacki 1740, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop. 300 I-R-, Merseb. 1694. II- 160 zł 22-11-1997
grosz wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu i napis, Rw: Tron i napis, Kop. 301 II 1-R-, Merseb. 1699. II- 160 zł 22-11-1997
null image
1/24 talara 1750, Drezno, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Napisy, Kop. 254 I 17, Merseb. 1762. III+ 70 zł 22-11-1997
1/24 talara 1754, Lipsk, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Wieniec i napis, Kop. 287 IV 1a, Merseb. 1768, stara patyna. II 86 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583