Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 222 577

W naszym archiwum jest obecnie 222 577 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 marek 1873/A, złoto '900', 7.92 g III+ 310 zł 01-01-2000
20 marek 1911/A, złoto '900', 7.96 g II+ 320 zł 01-01-2000
100 dolarów 1976, OLYMPIADA, złoto '585', 13.34 g I 350 zł 01-01-2000
kopiejka 1710, dość rzadka III 65 zł 01-01-2000
500 złotych 1997, Warszawa, Orzeł bielik, złoto 31.1 g I 1 400 zł 01-01-2000
denar krzyżowy XI w, moneta obiegowa w Polsce XI-wiecznej II 70 zł 01-01-2000
5 kopiejek 1804/ E.M. III 50 zł 01-01-2000
denar krzyżowy XI w, moneta obiegowa w Polsce XI-wiecznej II 70 zł 01-01-2000
1 grosz 1931, Warszawa, MONETA W STANIE GABINETOWYM, absolutnie menniczy I 80 zł 01-01-2000
półgrosz koronny, Kraków, ładny egzemplarz III+ 65 zł 01-01-2000
półgrosz koronny, Kraków, bardzo ładny II 60 zł 01-01-2000
półgrosz koronny, bez liter pod koroną III+ 65 zł 01-01-2000
półgrosz koronny, pod koroną litera P III+ 65 zł 01-01-2000
parwus praski, rzadka ładna moneta II- 200 zł 01-01-2000
2 abazi 1816, Uzdenikow 4404 III 100 zł 01-01-2000
Talar Zwycięstwa 1871, Thun 272 II 80 zł 01-01-2000
talar koronacyjny 1861, Thun 265 II 80 zł 01-01-2000
3 marki 1910, moneta wybita z okazji 100-lecia Uniwersytetu, Jaeger 107 II- 160 zł 01-01-2000
5 marek 1898, Jaeger 125 III 100 zł 01-01-2000
5 marek 1899, Jaeger 125 III+ 120 zł 01-01-2000
3 marki 1911, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, na 100-lecie Uniwersytetu, Jaeger 108 II 120 zł 01-01-2000
Talar Zwycięstwa 1871, Thun 443 III+ 160 zł 01-01-2000
10 litu 1938, prezydent A. Smetona, prezydent A. Smetona I- 85 zł 01-01-2000
połtina 1738, Uzdenikow 0738 III+ 600 zł 01-01-2000
rubel 1742, Petersburg, Uzdenikow 0772 III+ 500 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583