Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 200 685

W naszym archiwum jest obecnie 200 685 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dukat 1784 / M, złoto 3.47 g, Probszt 2399, Zöttl 3149, Fr. 880, piękny I-/II+ 1 920 zł 26-02-2011
10 marek 1879, złoto 3.22 g, Fr. 4, piękne I 1 430 zł 26-02-2011
10 marek 1913, złoto 3.21 g, Fr. 6, piękne I 1 650 zł 26-02-2011
podwójny louis d’or typu \aux 8 L et aux insignes\" 1701 / D I- 24 200 zł 26-02-2011
louis d’or typu \aux 8 L et aux insignes\" 1701 / M II/II+ 5 720 zł 26-02-2011
8 escudo 1788 / S-C, Sewilla, złoto 27.00 g, Cayon 13011 II- 5 720 zł 26-02-2011
dukat 1778, Wiedeń, złoto 3.47 g, Fr. 11, Missong 172, bardzo rzadki II 18 150 zł 26-02-2011
8 escudo 1808 / M-TH, Meksyk, złoto 26.99 g, Cayon 16357 II 4 620 zł 26-02-2011
silverdukat 1677, srebro 27.35 g, Verkade 65.3, Delm. 972, Purmer Wf.78, Dav. 4910, bardzo rzadki II- 1 210 zł 26-02-2011
talar 1795, srebro 28.01 g, Krug 427, Dav. 1939, bardzo ładnie zachowany II/II+ 1 200 zł 26-02-2011
talar 1809, srebro 29.43 g, Dav. 552, Thun 44, AKS 44 III+ 352 zł 26-02-2011
talar pamiątkowy 1836, wybity z okazji wzniesienia Kościoła św. Ottona, srebro 28.01 g, Dav. 579, Thun 71 II 935 zł 26-02-2011
talar 1644 / A-B, Berlin, srebro 29.02 g, Schrötter 167, Dav. 6178, rzadki III+/II- 12 100 zł 26-02-2011
półtalar 1633 / H-S, Zellerfeld, srebro 14.31 g, Welter 1061, pęknięty krążek III+ 400 zł 26-02-2011
1 1/2 talara 1661, wybite z okazji 100-lecia konwencji Naumburskiej, Aw: Popiersie Marcina Lutra, Rw: Panorama miasta, srebro 43.79 g, Tornau 1472 1b; Slg. Merseb. 4538, Slg. Whiting 137, ładnie zachowane, patyna II- 3 200 zł 26-02-2011
talar (32 szylingi) 1621, z tytulaturą Ferdynanda II, Behrens 151.c (wariant), srebro 28.44 g, Dav. 5449, patyna III+ 960 zł 26-02-2011
talar 1779 / A, Berlin, Schr. 465, Dav. 2590, Olding 70 II- 704 zł 26-02-2011
talar 1785 / A, Berlin, Schr. 471, Dav. 2590, Olding 70, bardzo ładny II+ 640 zł 26-02-2011
fryderyk d’or 1796 / A, Berlin, złoto 6.61 g, Schr. 10, Fr. 2417 III 2 200 zł 26-02-2011
talar 1549, z tytulaturą Karola V, srebro 28.24 g, Dav. 9682, Beckenbauer 2106, Plato 93, rzadki rocznik III 1 100 zł 26-02-2011
talar 1756 / I.C.B., z tytulaturą Franciszka I, srebro 28.05 g, Dav. 2618, Beckenbauer 7103, lekko czyszczony III+ 770 zł 26-02-2011
talar 1858, Berlin, AKS 14, Kahnt 400, Thun 280, piękny i rzadki I- 1 650 zł 26-02-2011
półtalar 1559 / HB, Drezno, srebro 14.51, Keilitz/Kahnt 85, patyna II- 640 zł 26-02-2011
klipa talara 1614, Drezno, Aw: Półpostać w prawo, Rw: Dwa skrzyżowane miecze, srebro 28.75 g, Dav. 7583, Schnee 800, Clauss/Kahnt 74, lekko poprawiane tło III 2 816 zł 26-02-2011
talar 1626 / HI, Drezno, srebro 28.17 g, Dav. 7601, Clauss/Kahnt 158, Schnee 845, Merseb. - III 770 zł 26-02-2011

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583